جناب آقای رضا ایزدی
موسس و مدیر مدرسه بیمه - به شما کمک میکنم تا دربرابر شرکت بیمه کم نیاورید
سازمان: مدرسه بیمه ( مدیرعامل )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
استان: تهران

امکان نمایش اطلاعات تخصصی تر (+ رزومه) و ارسال پیام برای اعضایی که عضویتشان هنوز «طلایی» نشده است، وجود ندارد.

+